Follow ŠouflŠou to join the conversation.

When you follow ŠouflŠou, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

ŠouflŠou

Prague, Czechia

Hrajeme hudbu s nádechem dixielandu a odkazem na staré dobré New Orleans. Naše autorská tvorba se jen těžko škatulkuje jedním slovem, ale tím spíš si ji zapamatujete. Tak kde se uvidíme?

Recent Supporters